top of page
Artboard 34.png

Манай цэцэрлэг нь "Хайр, Хүндлэл, Хүсэл эрмэлзэл" хэмээх эрхэм зорилгынхоо хүрээнд хүүхдийн "Биеийн хөгжил, Сэтгэлийн хөгжил, Оюуны хөгжил" гэсэн тулгийн 3 чулууг баримтлан өөрсдийн туршлага дээрээ хөгжүүлсэн хөтөлбөрийг чиглэл болгон үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

Asset 1_4x.png

Бие бялдарын хөгжил хөтөлбөр 

Artboard 1.png
Artboard 1.png
Artboard 1.png
Artboard 1.png
Artboard 1.png

Хоол шим тэжээлийн хөтөлбөр 

Биеийн тамирын үндсэн хөтөлбөр 

Бие бялдрын хөгжлийг дэмжих дугуйлангууд 

Арга хэмжээ бүхий спорт өдөрлөгүүд 

Эрүүл мэндийн байнгын үзлэг оношлогоо 

Хүүхдийн өсөлт, Эрүүл мэндийн дэвтэр 

bottom of page