top of page

2023-2024 оны хичээлийн жилийн тайланг Бяцхан Монгол 3 цэцэрлэг- Нисэх салбар

Анхны хичээлийн жилийн төгсөлтөө хийсэн тус салбар нь нийт 110 хүүхэд Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтанд хамрагдаж үндсэн сургалтаас гадна Хөгжмийн дугуйлан🎼🎲 Төгөлдөр хуур🎹🎹🎹 Шатар 🎲 Таеквондогийн🤺дугуйлан, Бие бялдарын 12 чанарын хөтөлбөр нийт 4 төрлийн сургалтын нэмэлт хөтөлбөр энэ хичээлийн жил хэрэгжлээ.👏
1 view0 comments

Comments


bottom of page