top of page
Дасгал ажлын дэвтэр +3 нас / Дунд анги

Дасгал ажлын дэвтэр +3 нас / Дунд анги

+3 насны хүүхдэд зориулсан зурах, будах дасгал ажлын дэвтэр ...

  • Зурах ур чадвар сайжрах * Өнгө ялгах ур чадвар сайжрах
  •  Тайвшрах, стресс тайлах * Урлаг гоо зүйн мэдрэмж нэмэгдэх
  •  Төвлөрөх чадвар нэмэгдэх * Техник аргачлалыг эзэмших
  •  Бүтээлч байдлыг бий болгох * Харааны тогтоц сайжрах

.. гэх мэт 40ш зурагт хуудаснаас бүрдсэн болно.

bottom of page