top of page
Хэл ярианы хөгжил хөтөлбөр

Хэл ярианы хөгжил хөтөлбөр

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн ирээдүйн хэл ярианы хөгжил, дуу хоолойн хөвч нь бага насанд нь тавигддаг гэж үздэг. 

Тиймээс бид бага насны хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийн хөтөлбөрийгбагш, хүүхдүүддээ зориулан гаргаж байна. 

  • 6 сартай хүүхэд дуу хоолойны өнгөөр үгээ илэрхийлж байдаг
  • 12 сартай  хүүхэд анхны үгээ хэлсэн байх ёстой 
  • 18 сартай хүүхэд 40 үгэнд багтаан өөрийгөө ойлгуулах ёстой 
  • 2-3 настай хүүхэд 150-500 үгэнд багтаан өөрийгөө ойлгуулах ёстой
  • 3-4 настай хүүхэд 500-1000 үгэнд багтаан өөрийгөө ойлгуулах ёстой
  • 5-6 настай хүүхэд 1000-2000 үгэнд багтаан өөрийгөө ойлгуулах ёстой 

... гэсэн судалгаа байдаг 

bottom of page