top of page
Хоол, эрүүл мэндийн хөтөлбөр

Хоол, эрүүл мэндийн хөтөлбөр

Бага насны хүүхдийн хоол, хүнсэнд эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнээр илчлэг, шимт бодисын зөвлөмж хэмжээнд хүрсэн хоол хүнс бэлтгэх чиглэлээр арга зүйн удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллах зорилготой болно. 

bottom of page