top of page
Тоо тооллын хөтөлбөр / Математик

Тоо тооллын хөтөлбөр / Математик

Математикийн сургалтын хөтөлбөр нь багш, сурагчийн үйл ажиллагаанаас гадна цэцэрлэгийн бодлого, менежмент, эцэг эх, асран хамгаалагчид болон олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагааны үр дүнд хэрэгжих болно. 

 

Бага насны хүүдийн тоо хэмжигдэхүүнүүдийн төсөөллийн суурийг бататгах, бий болгох зорилготой. 

bottom of page