top of page
Дасгал ажлын дэвтэр +5 нас / Бэлтгэл бүлэг

Дасгал ажлын дэвтэр +5 нас / Бэлтгэл бүлэг

Оюун ухааны логик сэтгэлгээ хөгжүүлэх дасгал ажлууд

+5 насны хүүхдэд зориулсан Хүүхдийн сэтгэхүй (logic, Creative) хөгжүүлэх
зурагт номын хуудаснаас бүрдсэн маш сонирхолтой ном.
* Сэтгэх чадвар хөгжих * Учир шалтгааныг задлан шинжлэх
* Цэгцтэй тоймтой сэтгэх * Харааны тогтоц нэмэгдэх * Ой тогтоолт сайжрах
* Төсөөлөн бодох чадвар сайжрэх

bottom of page