top of page
Дасгал ажлын дэвтэр +4 нас / Ахлах бүлэг

Дасгал ажлын дэвтэр +4 нас / Ахлах бүлэг

Оюун ухааны логик сэтгэлгээ хөгжүүлэх дасгал ажлууд 

+4 насны хүүхдэд зориулсан Хүүхдийн сэтгэхүй (logic, Creative) хөгжүүлэх
зурагт номын хуудаснаас бүрдсэн маш сонирхолтой ном. Маш олон төрлийн
сонирхолтой баруун болон зүүн тархийг хөгжүүлэх дасгал ажлууд багтсан байгаа.

bottom of page