top of page
Нийгэмшихүйн хөтөлбөр

Нийгэмшихүйн хөтөлбөр

Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн нийгэмшихүй нь бие бялдар, оюун ухаан, зүрх сэтгэлийн хөгжлийн хувьд бүхэл бүтэн сургуулийн өмнөх боловсролын 4-н жилийг суралцаад төгссөн байдаг. Суух чадвар, суралцах чадвар, багшийгаа сонсох, анхаарлаа төвлөрүүлэх, бусадтайгээ эвтэй байх гээд олон чадваруудын суурийг олж авсан байх учир цаашдын академик боловсролд бэлтгэгдсэн гэсэн үг. Бага насны онцлогт нь тохирсон эдгээр боловсролыг олгож чадаагүй тохиолдолд хүүхдийн цаашдын суралцах, хөгжих, харилцах явцад хүндрэлүүд гарч ирдэг.

bottom of page