top of page
Багшийн хөтлөх дэвтэр

Багшийн хөтлөх дэвтэр

“Бяцхан монгол” цэцэрлэгийн багш таныг манай цэцэрлэгийг сонгон хамт олны нэг хэсэг, эд эс нь болон ажиллаж буй багш танд талархал илэрхийлж, амжилт хүсье. Энэхүү гарын авлагын зорилго нь багш танд “Бяцхан Монгол” цэцэрлэгийн хэрэгжүүлж буй сургалт үйл ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөөг таниулах, цаашид байгууллагын дотоод дүрэм журам, шийдвэрийг зүй зохистой хэрэгжүүлэх арга аргачлалыг ойлгуулахад оршино. 


Шинэ зууны нийгмийн болон хүний хөгжлийн хурд, багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн үзэл баримтлал, чиг хандлага, өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаа нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх ажилд нь хувь нэмэр оруулж мэргэжил арга зүйн ур чадварт тань дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нэгтгэсэн энэхүү хөтлөх дэвтрийг таны өмнө дэлгэж байна.

bottom of page