top of page

Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй 🙇‍♀️🙇


Ирэх жилийн төөргийг итгэлийн өнгөөр сүлж

Идээ шүүснийхээ дэргэд эрхэмсэг залрах аав ээждээ

Тэнгэрийн өнгөтэй хадгаар ерөөл золгож үнсүүлээрэй

Тэргүүн сарын шинийн нэгэндээ энх мэнд золгоорой 🇲🇳🇲🇳🇲🇳

-------------------- Тун удахгүй бичлэг тавигдах болно. 🤗


0 views
bottom of page