top of page

Нээлттэй хичээл

12 сарын нээлттэй хичээл зохион байгуулах багш нартаа амжилт хүсье.👏


Бяцхан Монгол салбар цэцэрлэгийн бүлгийн багш нарын заах арга зүй, ур чадвар туршлагыг илрүүлэх, бусад багш нарт арга зүйн туршлагаа хуваалцах, ажлын байрандаа харилцан суралцахад дэмжлэг үзүүлэх 3 салбарын дунд зохион байгуулах нээлттэй хичээл зохион байгуулагдэх гэж байна.😊


▶️Бяцхан Монгол-1 цэцэрлэг | Бэлтгэл 3 бүлгийн багш Д.Энхжин 💚

▶️Бяцхан Монгол-2 цэцэрлэг | Ахлах бүлгийн багш Д.Долгор 💙

▶️Бяцхан Монгол-3 цэцэрлэг | цэцэрлэгийн арга зүйч, Бэлтгэл бүлгийн багш Ч.Дэлгэрмаа 💜
0 views0 comments

Comentarios


bottom of page