top of page

Номч хүүхэд аяны голлох ном “Бумбардайн цуврал” 📕

Монгол ахуй, нүүдэлчин аж амьдрал, уламжлалт өв соёлыг хүүхэд багачуудад Бумбардайн дүрээр дамжуулж танилцуулахыг зорьсон цуврал юм.


0 views0 comments

Comments


bottom of page