top of page

Малын дотор мах ашиглан хүүхдийн хоолны шинэлэг жор, технологи боловсруулах’’ ур чадварын уралдаан

Нийслэлийн хэмжээнд шилдэг 24 байгууллагад шалгарлаа.


Европын холбооны санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын хэрэгжүүлж буй ‘’Монгол улсад тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих нь’’ төслийн хүрээнд БШУЯ, ШУТИС-ийн ҮТС-тай хамтран нийслэлийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол зүйч, тогооч нарын дунд зохион байгуулсан


 ‘’Малын дотор мах ашиглан хүүхдийн хоолны шинэлэг жор, технологи боловсруулах’’ ур чадварын уралдаанд Бяцхан Монгол Мээдрий (салбар-3) цэцэрлэгийн ахлах тогооч Д.Болормаа цэцэрлэгээ төлөөлж 2 дугаар шатанд тэнцэж амжилттай оролцлоо.

2 views0 comments

コメント


bottom of page