top of page

#Бяцхан монгол Хүүхэд хөгжлийн төв ...

Бяцхан Монгол цэцэрлэгийн харъяалал бүхий 6-12 насны хүүхдийн чөлөөт цагаа сонирхолтой, хөгжилтэй, бүтээлчээр өнгөрөөх хөгжүүлэх цогц хөтөлбөртэй хүүхэд хөгжлийн өдөр өнжүүлэх төв маань удахгүй нээгдэх гэж байна.

  • Хүүхэд хөгжлийн дугуйлангууд

  • Өдөр өнжүүлэх үйл ажиллагаа

  • Хүүхдийг номонд дурлуулах сургалт

  • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө олгох үйлчилгээ

  • Оюун ухааны хөгжилд зориулсан үндсэн хөтөлбөрүүд ... гэх зэрэг сургалтуудыг хүүхдийн тав тухтай орчныг ханган чадварлаг багш нараар чанартай сургалтыг олгохоор ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, ХҮМҮҮЖИЛ-д суурилан үйл ажиллагаагаа явуулахаар зорьж байна.
13 views0 comments

Comments


bottom of page